Gminny Konkurs Recytatorski


Dnia 28.03.2014r. w CETiKu odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski pt. „ Antologia poezji dziecięcej” pod honorowym patronatem Zastępcy Burmistrza pana Dariusz Chromca. Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śl., które zaprosiło do udziału dzieci z Przedszkola Miejskiego, z Bajlandii w Bolesławowie oraz uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

Dzieci pięknie recytowały przygotowane utwory literackie, wykazały się dużą odwagą pokonując swoją nieśmiałość przed szeroką publicznością. Duże wrażenie na publiczności i jury wywarły piękne stroje, starannie dobrane rekwizyty oraz pamięciowe opanowanie długich tekstów. Największym powodzeniem cieszył się wiersz Jana Brzechwy pt. „Pomidor”. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni, otrzymali piękne nagrody książkowe, zestawy przyborów do pisania, balony, smycze oraz dyplomy. Mamy zaszczyt przedstawić listę wszystkich uczestników konkursu recytatorskiego.

BAJLANDIA:

Aleksandra Kurowska, Dawid Kurowski, Dawid Murza, Vanessa Jewulska, Jakub Jania.

PRZEDSZKOLE:

Oliwia Soroko, Aleksandra Jałowiecka, Milena Skowron, Szymon Milke, Wiktoria Malinowska, Kinga Krawiec, Julia Bałys, Mateusz Gancarz, Dominik Sokołowski, Zuzanna Urbaniak, Amelia Felusiak, Martyna Lechowicz.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Dominik Laska, Milena Szymańska, Julia Tomaszewicz, Martyna Majka, Anna Palińska, Dawid Milke, Julia Cieślak, Oliwia Szychalska, Filip Idzi, Bartosz Stasiak, Aleksandra Ilków.

Jury w składzie: pan Dariusz Chromiec, pani Natalia Gancarz oraz pani Ewa Mićka po trudnej naradzie przyznali jedenaście wyróżnień: Aleksandra Kurowska, Dawid Murza, Jakub Jania, Martyna Lechowicz, Amelia Felusiak, Dominik Sokołowski, Oliwia Soroko, Aleksandra Ilków, Bartosz Stasiak, Dawid Milke, Dominik Laska.

Jak wszyscy wiemy wprowadzenie dziecka w świat literatury jest bardzo ważne gdyż jest to wprowadzenie i otwarcie na świat bogatych wartości, jakie zawiera w sobie literatura piękna. Stały kontakt ze starannie dobranymi utworami literackimi z zakresu poezji- piękną książką zawierającą obok tekstu literackiego prawdziwe artystyczne ilustracje, budzi wrażliwość estetyczną dziecka, a jednocześnie sprzyja rozwijaniu jego postaw twórczych, wyzwalaniu form ekspresji słownej, plastycznej. Wychowawcze możliwości literatury dotyczą także rozwoju intelektualnego. Kontakt z literaturą poszerza możliwości poznania świata ludzkich losów i obyczaju w perspektywie historii i przestrzeni innych lądów i krajów, pozwala na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym doznaniom i obserwacjom.
Starannie dobrane utwory literackie ukazują ich odbiorcom wzory pięknej mowy. Utrwalane w pamięci fragmenty tekstów stają się przykładem poprawnego języka i mogą mieć wpływ na doskonalenie funkcji mowy pod względem dźwiękowym i gramatycznym. Kontakt z literaturą aktywizuje myślenie, procesy porównywania, analizowania, szukania przyczyn i skutków, wyciągania wniosków, tworzenia elementarnych pojęć, sprzyja ćwiczeniom pamięci,uwagi. Utwór literacki, podobnie jak intelekt wpływa na sferę emocjonalną dziecka.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców za włożoną pracę i zaangażowanie.

Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy serdecznie za rok.

0 comments on “Gminny Konkurs Recytatorski
1 Pingi/Trackbacki dla "Gminny Konkurs Recytatorski"

Dodaj komentarz