Uroczyste Nadanie Sztandaru Przedszkola


W dniu 16 maja 2014 roku odbył się uroczysty apel związany z nadaniem sztandaru z wizerunkiem patrona Jana Pawła II, dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.
Aktu nadania dokonał Burmistrz MiG Stronie Śl. p. Zbigniew Łopusiewicz w obecności zaproszonych gości: z-cy burmistrza – Dariusza Chromca, radnego powiatowego – Kazimierza Drożdża, księdza proboszcza – Ryszarda Szula, skarbnika gminy – Grażyny Konopka, dyrektora CPD – Joanny Chromiec, dyrektora CETiKu – Jakuba Chylickiego, dyrektora ZSS – Moniki Ostrowskiej, dyrektora SP – Małgorzaty Ozga, komendanta Straży Miejskiej – Jacka Zegarowicza, Władysława Wilczka, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziców, przyjaciół, sponsorów, Przedszkolaków, oraz pracowników przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dokonano uroczystego przekazania sztandaru, dzieci wspólnie wypowiedziały tekst ślubowania, a następnie przedstawiły część artystyczną zawierającą taniec „Polonez”, oraz myśli i nauki papieża Jana Pawła II.
Ważnym momentem uroczystości było symboliczne ” wbijanie gwozdzi” w drzewiec sztandaru, którego dokonali; Burmistrz Stronia Śl., państwo; Renata i Paweł Błaszkiewicz, Marlena i Jan Zaucha, Dorota i Stanisław Haczkiewicz, Joanna i Dariusz Chromiec, Katarzyna i Daniel Grzelak, Paulina i Piotr Gulij, Sławomir Felusiak i Anna Zając, Monika Galos i Dariusz Leśniowski, dyrektor GBS – Amelia Głowacka, Kazimierz Drożdż, Ryszard Wojtaszek, Koło Łowieckie „Śnieżnik”, Rada Pedagogiczna przedszkola.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, dzięki którym udało nam się zebrać środki na Sztandar, który dla społeczności przedszkolnej ma być symbolem Polski, Narodu i Chrześcijańskiej tradycji. Serdecznie dziękujemy; p. Januszowi Mazur; apteka „Daglezja”, p. Musiał; apteka „Słoneczna”, p. Wyniczenko „Willa Elise”, p. Annie i Adamowi Adamczewskim, p. Małgorzacie i Tadeuszowi Szczepanek, p. Figurskim, p. Katarzynie i Grzegorzowi Kobiałka, Aleksandrze i Zbigniewowi Mroczek, p. Kamili Pytka, p. Jolancie Kuzniarz, p. Grażynie Rejterada, p. Jarosławowi Burek, oraz wszystkim nie wymienionym, a którzy wspierali i wspierają nasze Przedszkole.
Na zakończenie zaproszeni goście wpisali się do przedszkolnej Księgi Pamiątkowej. Pani dyrektor Celina Chęś – Drańczuk podziękowała wszystkim, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym dla przedszkola w Stroniu Śl. wydarzeniu.

0 comments on “Uroczyste Nadanie Sztandaru Przedszkola
1 Pingi/Trackbacki dla "Uroczyste Nadanie Sztandaru Przedszkola"

Dodaj komentarz