Uroczystość Pasowania


Na uroczystość „Pasowania „w dniu 4 . X do naszego przedszkola przybyli: Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec, Ryszard Suliński – Przewodniczący Rady Miejskiej, Grażyna Konopko – Skarbnik Gminy, Ksiądz proboszcz Ryszard Szul, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice oraz inne osoby bliskie dzieciom. Zaproszeni goście złożyli wszystkim przedszkolakom gratulacje i życzenia sukcesów w grupie przedszkolnej.
Goście z przyjemnością obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci i ich wychowawców – każda grupa wykonała piosenkę związaną tematycznie ze swoją nazwą. Na ręce pana D. Chromca zostały przekazane emblematy grup przedszkolnych, w tym roku szkolnym to: „Miś”, „Pszczółka”, „Biedronka”, „Słoneczko”, „Krasnal”, „Sowa”, „Jeżyk”, które obecnie stanowią ozdobę Urzędu Miasta i Gminy w Stroniu Śl.
Pani Dyrektor – Celina Chęś – Drańczuk, osobiście ‚pasowała’ każde dziecko na pełnoprawnego przedszkolaka. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy z emblematami swoich grup zakupione ze środków Rady Rodziców. Po części artystycznej, „BOHATEROWIE” dzisiejszego dnia zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do swoich sal przedszkolnych.

0 comments on “Uroczystość Pasowania
1 Pingi/Trackbacki dla "Uroczystość Pasowania"

Dodaj komentarz