Czerpanie papieru


W ramach realizowanego obecnie przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. projektu
pt. „TĘCZOWE TALENTY PRZEDSZKOLAKA” w poniedziałek 30 pazdziernika odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty plastyczne – „Czerpanie papieru”. (Papier czerpany – to rodzaj papieru wytwarzanego w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, odwadnianej na sicie)
Warsztaty zostały zorganizowane dla dzieci z Naszego przedszkola i dzieci z Czeskiego przedszkola w Starym Mescie. Zajęcia prowadzili pracownicy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdr. którzy dążyli do tego, aby każde dziecko samodzielnie uczestniczyło w procesie powstawania papieru. Warsztaty prowadzone były w atrakcyjnej formie, nie tylko przybliżyły dzieciom historie papieru, ale rozbudziły postawy ekologiczne przedszkolaków.
Największą atrakcję stanowiła jednak możliwość własnoręcznego czerpania papieru, który po wysuszeniu każdy uczestnik będzie mógł zabrać na pamiątkę. Papier czerpiemy był z dębowej kadzi papierniczej , a odciskany zabytkowa praską i przekładany suknem wełnianym.
Warsztaty miały na celu przybliżenie historii papiernictwa, tak aby uświadomić dzieciom jaką ważną rolę wciąż odgrywa papier. Również warsztaty polsko – czeskie pomagają w integracji dzieci, które poprzez wspólne tworzenie i zabawę lepiej się poznają i chętnie razem współpracują .
Własnoręcznie wykonanie papieru tradycyjną metodą to nie tylko świetna zabawa, ale także możliwość uzyskania niepowtarzalnych arkuszy papieru, które stanowią oryginalną pamiątkę.

0 comments on “Czerpanie papieru
1 Pingi/Trackbacki dla "Czerpanie papieru"

Dodaj komentarz