Tęczowe Talenty Przedszkolaka


Załącznik nr 1

1.  WARSZTATY DLA DZIECI Z POLSKI I CZECH
PLASTYCZNE, czerpanie papieru – 1 dzień
malarstwo sztalugowe – 1 dzień

TANECZNO- MUZYCZNE, nauka tańca Polka, Tango

– nauka wygrywania prostego utworu muzycznego na instrumentach;

TEATRALNE,; zapoznanie z pracą aktora i rekwizytami wykorzystywanymi w teatrze

– przygotowanie do tworzenia sztuki teatralnej

2. ILOŚĆ IMPREZ KULTURALNYCH/EDUKACYJNYCH
– WYJAZD DO TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU- PAŹDZIERNIK 2013
– POLSKO- CZESKIE FERIE NA WESOŁO- LUTY 2014
– DZIECI SWOJEMU MIASTU- MAJ 2014
– POLSKO- CZESKA EKSPLOZJA TALENTÓW- CZERWIEC 2014

3. ILOŚĆ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
– KAMPANIA INFORMACYJNA W PRASIE
– BANER REKLAMOWY
– STRONA INTERNETOWA  www.przedszkole-stronie.pl
– PLAKATY
– GADŻETY: KAMIZELKI ODBLASKOWE (będą rozdawane dzieciom przed wyjazdem do teatru). DASZKI ODBLASKOWE (będą rozdawane uczestnikom imprez kulturalnych takich jak:Polsko- Czeskie ferie na wesoło, Dzieci swojemu miastu, Polsko- Czeska Eksplozja Talentów).

Załącznik nr 2

Projekt będzie realizowany w następujących obszarach:

Warsztaty plastyczne dla dzieci;

CZERPANIE PAPIERU.
Celem warsztatów jest promowanie wiedzy o papierze, historii jego powstawania oraz znaczeniu dla cywilizacji i roli w dzisiejszym świecie. Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję samodzielnie czerpać papier, każde dziecko otrzyma swoją pracę. Grupą docelową będą wszystkie dzieci z Polski i Czech biorące udział w projekcie.

MALARSTWO SZTALUGOWE.
Na warsztatach dzieci będą miały okazję rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem instruktora., będą mogły przekonać się o swoim własnym talencie artystycznym, pozwoli to wspomagać dziecięcą kreatywność oraz wyrażać osobowość. Celem warsztatów będzie rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuki i wyrażania jej w formie ekspresji twórczej. Pozwoli  to na przeżywanie piękna sztuki w formie ekspresji. W warsztatach weźmie udział 60 osób. Grupą docelową będą dzieci przedszkolne ze Stronia Śląskiego. Prace wykonane podczas warsztatów będą wyeksponowane podczas Polsko Czeskiej Eksplozji Dziecięcych Talentów.

Warsztaty taneczno- muzyczne;

NAUKA TAŃCA POLKA I TANGO.
Taniec wpływa sprzyjająco na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Nadaje ruchom płynność, kształtuje poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i ruchową. Umożliwia poznanie podstawowych technik tanecznych. Celem warsztatów będzie zapoznanie dzieci z tańcem Polka i Tango. Podczas warsztatów dzieci nie tylko poznają układ taneczny ale będą ćwiczyły świadomość własnego ciała. Grupą docelową będą dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim i Starego Mesta.

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE MUZYCZNYM.
Nauka gry na instrumencie muzycznym wpływa pozytywnie na rozwój dziecka. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z niektórymi instrumentami oraz poznają zasady gry na nich. Pozwwoli im to rozwinąć wyobraźnię, kreatywność oraz wyrażać swoje emocje za pomocą gry. Grupą docelową będą dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Warsztaty teatralne;

ZAPOZNANIE ZE SZTUKĄ TEATRALNĄ I REKWIZYTAMI WYKORZYSTYWANYMI W TEATRZE.
Celem warsztatów będzie przybliżenie dzieciom tajników pracy teatralnej. Dzieci będą obcowały z aktorem, który przybliży im sposób tworzenia sztuk teatralnych. Dzieci poznają różne rekwizyty wykorzystywane do pracy w teatrze oraz będą miały okazję same wypróbować, dotknąć, doświadczyć kontaktu z przyborami. Grupą docelową będą dzieci  z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Ślaskim i Starego Mesta.

PRZYGOTOWANIE DO TWORZENIA SZTUKI TEATRALNEJ.
Podczas warsztatów grupa dzieci zapozna się z rolą, którą przedstawią przy pomocy rekwizytów. Będą miały okazję samodzielnie sprawdzić się w roli aktora. Grupą docelową będą dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Sztuka teatralna zostanie wystawiona podczas Polsko Czeskiej Eksplozji Dziecięcych Talentów.

Imprezy kulturalne/ edukacyjne.

WYJAZD DO TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHUPAŹDZIERNIK 2013.
Uczestnikami wyjazdu będą dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim   i Starego Mesta. Wyjazd będzie miał charakter edukacyjny. Celem głównym wyjazdu będzie integracja dzieci z Polski i Czech oraz przełamywanie barier językowych. Dzieci podczas zapoznania z teatrem będą miały okazję zobaczyć scenę, kulisy, poznać pracę aktorów. Do realizacji tego celu niezbędne będzie wynajęcie autokarów. Przed wyjazdem dzieciom zostaną rozdane kamizelki odblaskowe opatrzone logotypami unijnymi i programowymi.

POLSKO – CZESKIE FERIE NA WESOŁO – LUTY 2014.
Celem imprezy będzie integracja dzieci z Polski i Czech. Podczas ferii dzieci będą uczestniczyły w zimowych zabawach. Planowane są  zabawy na śniegu, które będą okazją do przełamywania barier językowych wśród dzieci. Uczestnicy będą wykonywać różne rzeźby z lodu pod przewodnictwem wychowawców oraz grupowo wezmą udział w konkursie na najpiękniejszego bałwana. Podczas spotkania dzieci dostaną zimowe kubeczki z logotypem.

DZIECI SWOJEMU MIASTU- MAJ 2014.
Podczas imprezy dzieci będą miały okazję po raz pierwszy zaprezentować swoje umiejętności publicznie w utworzonych zespołach docelowych. Zaprezentują umiejętności taneczne oraz teatralne. Impreza będzie miała charakter kulturalny i będzie okazją do sprawdzenia siebie jako aktora. Grupą docelową będą dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Ślaskim.

POLSKO- CZESKA EKSPLOZJA TALENTÓW. Impreza ma charakter transgraniczny i stanowi uwieńczenie działań podjętych w projekcie. Podczas Eksplozji dzieci z Polski i Czech będą miały okazję zaprezentować na scenie swoje umiejętności zdobyte podczas warsztatów. Odbędą się występy zespołów tanecznych, pokaz sztuki teatralnej oraz wernisaż prac plastycznych wykonanych przez dzieci, który będzie wystawiony na scenie podczas imprezy. Głównym jej celem będzie przedstawienie środowisku współpracy polsko – czeskiej oraz przełamywanie dziecięcego lęku przed występami publicznymi.

Dodaj komentarz