Warsztaty taneczne 2


Warsztaty taneczne stanowią kolejny element realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. projektu pt. ” Tęczowe talenty przedszkolaka”. W dniu 18.XII.2013r. dzieci uczyły się pod okiem instruktora podstaw tańca „ Tango”. TANGO – taniec towarzyski pochodzący z Buenos Aires w Argentynie i Montevideo w Urugwaju. Tango jest także rodzajem muzyki, obecnie istnieje wiele form tanga, zarówno muzycznych jak i tańca. Tango – zarówno taniec jak i muzyka – jest częścią światowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości i w 2009 roku zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO
Pochodzenie słowa tango nie jest do końca znane. Definicja w słowniku z1836r. opisuje je jako „zebranie nowo przybyłych murzynów afrykańskiego pochodzenia, w czasie którego tańczy się w rytm bębnów i pałek .“ Termin tango w obecnym znaczeniu znalazł zastosowanie dopiero w Europie od lat 20. ubiegłego wieku, kiedy zaczęto tańczyć nowo powstałe różnorodne tańce.
Tango wywodzi się z tradycji hiszpańskich habanery i flamenco, przeszczepionych na grunt Ameryki Południowej i zmieszanych z „candombe”, którą tańczyli i śpiewali, na ulicznych paradach, afrykańscy niewolnicy. W refrenie powtarzają się słowa „cum-tan-go” i od nich wywodzi się nazwa „tango”.
W tym miejscu można wyjaśnić czym jest sam TANIEC. Od kiedy socjologia podzieliła czynności ludzkie na przyrodzone i kulturalne, taniec zaliczono do czynności kulturalnych. Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim elementem tańca jest rytm, taniec można też nazwać formą komunikacji niewerbalnej.
Historia tańca jest bardzo długa, towarzyszy wszystkim kulturom w kolejnych epokach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali swe opowieści w formie tańca. Zawdzięcza on swe powstanie po części wierzeniom religijnym; ludzie tańczyli po to by sprowadzić deszcz w czasie suszy, czy też spowodować wzrost urodzaju i zapewnić pomyślność łowów, wojownicy tańczyli, żeby wzbudzić w sobie odwagę przed walką.Możemy się tylko domyślać, jak wyglądały najstarsze tańce – taniec nie pozostawia namacalnych śladów.

Dodaj komentarz