Warsztaty taneczne


Warsztaty taneczne stanowią kolejny element realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. projektu  pt. ” Tęczowe talenty przedszkolaka”. W dniu 29.X. przez kilka godzin dzieci uczyły się pod okiem instruktora podstaw tańca „Polki”. Polka to czeski wirowy taniec dwumiarowy w szybkim tempie, z charakterystyczną formułą rytmiczną, w metrum 2/4. Powstał na początku XIX wieku i szybko zyskał popularność w Europie, także w Polsce. W stylizowanej formie polka występuje m.in. w twórczości B. Smetany (Sprzedana narzeczona, Kwartet e-moll), A. Dvořáka (symfonie), P. Czajkowskiego (suita Dziadek do orzechów), I. Strawińskiego (Circus Polka), D. Szostakowicza (balet Złoty wiek).

Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z „krokami” i „układem ruchowym” dostosowanym do możliwości naszych przedszkolaków.   Dla dzieci w wieku przedszkolnym taniec jest formą aktywności przejawiającą się w określonej formie ruchowej, sposobem przeżywania i przekazywania emocji oraz fizycznego i duchowego wyrażenia siebie. Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Zajęcia taneczne pozwalają  ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność dzieci, ponieważ konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmuszą do uwagi, szybkiej orientacji, uczą  podporządkować się umownym zasadom. Należy zawsze pamiętać, że taniec musi być zabawą, bowiem tylko w klimacie zabawy taniec może pomóc każdemu dziecku w kształtowaniu psychicznej harmonii w zgodzie z własnym ciałem, wrażliwością, zaufaniem do siebie i poczuciem własnej wartości.

       

0 comments on “Warsztaty taneczne
1 Pingi/Trackbacki dla "Warsztaty taneczne"

Dodaj komentarz