Warsztaty teatralne 2


Warsztaty teatralne pt.” Tworzenie sztuki teatralnej”- stanowią kolejny element realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. projektu pt. ” Tęczowe talenty przedszkolaka”. Warsztaty te, są skierowane do dzieci z kółka teatralnego „Maska”. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych, poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej – jest to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością, tj. rodzicami, dziećmi w przedszkolu oraz zaprezentowanie spektaklu podczas „Polsko-Czeskiej Eksplozji Talentów”.
Podczas warsztatów, które odbyły się w dniach 30. 04. 2014r. dzieci zapoznały się z kącikami teatralnymi i zestawami pacynek, zakupionymi w ramach projektu. Korzystając z zakupionych kącików teatralnych próbowały wcielić się w różne postacie, tworzyły własne bajki i opowiadania. Kolejny etap warsztatów obejmowało poznawanie etapów przygotowania inscenizacji teatralnej:
• wybór utworu do inscenizacji,
• opracowanie scenariusza,
• podział ról,
• omówienie scenografii, kostiumów
Spotkania w ramach utworzonej grupie teatralnej będą się koncentrować na: przełamywaniu strachu i tremy, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, rozwijaniu ekspresji twórczej dzieci.

Dodaj komentarz