Rozwój psychofizyczny 5-latka


Rozwój społeczny i emocjonalny
• przyjacielski, stabilny emocjonalnie,
• związany emocjonalnie z mamą,
• chętny do współpracy, posłuszny,
• samodzielnie wymyśla zabawy,
• chętnie bawi się z dziećmi, bywa nieśmiały,
• lubi się popisywać siłą, zręcznością,
• zaczyna się wstydzić „ nie patrzcie, kiedy się rozbieram”,
• lepiej panuje nad swoim zachowaniem,
• zależy mu na uznaniu dorosłych,
• pokazuje uczucia,
• stara się zrealizować cel, który sobie postawił, np.: zbudowanie wieży z klocków,
• lubi przebywać w domu,
• zadaje pytania na temat śmierci,
• dba o swoich przyjaciół,
• czasem krytykuje lub zawstydza inne dzieci,
• rozumie dowcipy, lubi zabawiać dorosłych,
• chce być pomocny w domu.

Rozwój fizyczny i motoryczny
• może tracić pierwsze mleczaki,
• rozróżnia prawą i lewą stronę, pisze parę liter,
• rysuje postać człowieka,
• używa sztućców, kroi nożem, wiąże buty,
• potrafi się umyć, ubrać, zjeść, skorzystać z toalety samodzielnie,
• jeździ na 4 kołowym rowerze, czasem na 2 kołowym,
• umie wycinać nożyczkami po zaznaczonej linii, skacze na skakance,
• próbuje wykonywać skomplikowane ćwiczenia gimnastyczne, np. stawać na głowie,
• koloruje obrazki nie wychodząc za linię, skacze na jednej lub drugiej nodze naprzemienni.

Rozwój intelektualny
• jego mowa jest płynna i poprawna, zna dużo wyrazów, lubi argumentować używając słów: ponieważ, dlatego,
• może czytać pojedyncze litery lub słowa,
• tworzy zdania złożone z 6-8 wyrazów,
• rozpoznaje podstawowe kolory,
• zapamiętuje adresy i numery telefonów, liczy do 10,
• rozumie znaczenie przeciwieństw i podobieństw,
• rozumie znaczenia następstwa czasu, np. dziś, jutro, rano, wieczorem,odróżnia fantazję od rzeczywistości,
• zapamiętuje opowiadane historie i chce żeby je kontynuować, tworzy własne opowiadania,
• umie pogrupować przedmioty, np. wg. wielkości,
• jego zabawy są coraz bardziej rozbudowane,
• potrafi napisać cyfry od 1 -5, napisać swoje imię

Sen
Pięciolatek przesypia 10-11 godzin w ciągu nocy, lubi mieć czas w łóżku na pooglądanie książki. W piątym roku życia następuje nasilenie tzw. złych snów. Czasem dziecko boi się powtórnie zasnąć. Trzeba je wtedy otoczyć szczególną opieką.

Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się inaczej, więc wiadomości tu zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dodaj komentarz