Rozwój psychofizyczny 6-latka


Rozwój społeczny i emocjonalny
• podlega gwałtownym emocjom od entuzjazmu do agresji,
• chce być najlepszy, najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy,
• w dobrym nastroju jest entuzjastyczny i pomocny,
• czasem oszukuje, jest bardzo czuły na krytykę,
• ma problem z przyznaniem się do winy,
• może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę rywalizacji i zwyciężania,
• przyjaźni się głownie z osobami tej samej płci,
• ma najlepszego przyjaciela,
• ma trudność z zauważaniem potrzeb innych,
• w tym wieku kontakty z mama bywają trudne,
• boi się samotności, ciemności, duchów, burzy, ognia, itp.

Rozwój fizyczny i motoryczny
• hałaśliwy, żywiołowy, pełen energii, sprawny fizycznie,
• lubi zabawy ruchowe, ale może się szybko męczyć,
• nie boi się ryzyka, nie myśli o niebezpieczeństwie,
• ma czasem problemy z koordynacja ruchową,
• bardzo go interesuje temat wypadających mleczaków- powód do dumy,
• dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem,
• biega, skacze, wspina się,
• jeździ na 2 kołowym rowerze,
• może jeździć na łyżwach, nartach, rolkach,
• rysuje koło, kwadrat, prostokąt, romb.

Rozwój intelektualny
• dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki,
• używa ok. 4 tysiące słów,
• rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki,
• rozróżnia prawą i lewą stronę,
• układa puzzle,
• podejmuje samodzielnie decyzje,
• rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb,
• rozumie, ze rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości,
• rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym,
• zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku,
• potrafi się skupić na około 15 minut,
• nie ma rozdzielności uwagi,
• bawi się w zabawy z podziałem na role,
• interesuje się przyrodą i jej zjawiskami,
• swobodnie prowadzi rozmowy,
• próbuje uzasadniać swoje decyzje

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:
• powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
• narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
• obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,
• ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
• dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
• łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,
• wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
• rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
• liczyć kolejno do 10, po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,
• dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10,
• ma dobrą koncentrację uwagi,
• jest zainteresowane pracą i jej efektami,
• jest odporne na niepowodzenia,
• jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
• prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,
• nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np.: kran – tran, góra – kura, bada – pada,
• podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
• opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
• rozwiązać proste zagadki,
• czytać niedługie teksty ze zrozumieniem,
• uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
• wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
• wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
• doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
• zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
• działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
• wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki
• ma dobre tempo pracy,
• siedmiolatek potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się inaczej, więc wiadomości tu zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dodaj komentarz