Grupa VI SŁONECZKA

WYCHOWAWCA mgr Elżbieta Janota

NAUCZYCIE WSPOMAGAJĄCY Karolina Pałucka

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA – SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

SPOTKANIE W REMIZIE STRAŻACKIEJ