Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2012/2013

W Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 08.2012r. zatwierdza się program jako obowiązujący dla wszystkich grup: „KU DZIECKU” Program wychowania przedszkolnego –  Jego autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

oraz:

1) Program wychowawczo – profilaktyczny
2) Program „Bezpieczny przedszkolak”
3) Program „Twórczy przedszkolak”
4) Program „adaptacyjny”
5) Program kółka plastycznego „Tęcza”
6) Programy kółek tanecznych „Elgo”, „Nutki”

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz