2. Kontakt

Żłobek Miejski 

ul. Nadbrzeżna 30

57-550 Stronie Śląskie

tel. 74 814 14 65
fax. 74 814 14 65

e-mail: przedszkole@stronie.pl

Numer konta bankowego: GBS S/STRONIE ŚLĄSKIE:  34 9588 0004 4202 4859 2000 0010